Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3%

Đào Vũ

Lô đê Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hầu hết các ngân hàng đều có xu hướng tăng...

Cấp thiết kế hoạch tín dụng hậu Covid-19

Ngân Hà

Đã từng có gói hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong quá khứ nhưng không hiệu quả, vì áp dụng quá đại trà...